Je možné získat vlastní pevný port na radioo.cz ??

Ano, ale musíte prokázat legálnost svého vysílání. Platíte-li autorské poplatky společnostem OSA a Intergram, získáte od serveru Radioo.cz vlastní pevný port pro 20 posluchačů zcela zdarma.

Jak vysoké jsou autorské poplatky ??

Autorské poplatky určuje ceník společností OSA a Intergram. Nejvýhodnější je tzv. hromadná smlouva, kterou Vám můžeme zařídit. Měsíčně tak zaplatíte nejnižší možnou částku, což je 5.290,- Kč bez DPH. Tato částka zahrnuje poplatky obou společností. Radioo.cz vám navíc poskytne server pro 100 posluchačů zcela zdarma.

Nabízíte i placený streamhosting pro více posluchačů ??

Ano, jsme schopni nabídnout kvalitní a cenově výhodný streamhosting pro jakýkoliv počet posluchačů. Zákazník má navíc k dispozici administrátorské funkce a podrobné statistiky poslechovosti.

Mám vlastní server a chci být vidět na radioo.cz, jde to ??

Ano, stačí zaregistrovat váš shoutcast server na adrese http://add.radioo.cz. Registrace vyžaduje zadání hesla do administrace vašeho shoutcast serveru.

Mohou rádia podvádět a přidávat si uměle posluchače ??

Ne, systém radioo.cz počítá pouze unikátní posluchače a nijak neovlivňuje jejich zobrazovaný počet. Pravdivost všech údajů si může každý ověřit porovnáním XML výstupů jednotlivých serverů.